Flyttstädning Dödsbo - Stockholms Allstäd

Flyttstädning av Dödsbo - Stockholms Allstäd

Att hantera ett dödsbo är en uppgift som kräver mer än bara fysisk rengöring; det kräver en djup förståelse för de emotionella och personliga aspekterna som är involverade. Hos Stockholms Allstäd är vi specialiserade på att erbjuda flyttstädning i Stockholm med en respektfull och omsorgsfull inställning, särskilt när det kommer till känsliga situationer som dödsbon. Här delar vi med oss av vår expertis och ger några viktiga tips för att hantera denna känsliga process.


Förberedelser och inventering

Innan städningen påbörjas är det viktigt att göra en grundlig inventering av dödsboet. Detta hjälper till att identifiera värdefulla föremål och personliga tillhörigheter som kan ha affektionsvärde för familjen. Vi rekommenderar att familjemedlemmar, om möjligt, går igenom tillhörigheterna tillsammans för att besluta vad som ska sparas, doneras eller kasseras.

Hantera känslomässiga utmaningar

Att gå igenom en avliden persons tillhörigheter är en djupt personlig och ofta smärtsam upplevelse. Vi på Stockholms Allstäd förstår detta och strävar efter att hantera varje uppdrag med den största respekt och känslighet. Vårt team är utbildat att ge stöd och förståelse under hela processen.

Juridiska och praktiska överväganden

Det är viktigt att hantera juridiska dokument och värdefulla papper med omsorg. Vi rekommenderar att du konsulterar med en juridisk expert för att säkerställa att alla nödvändiga steg vidtas korrekt, inklusive uppfyllande av testamentets villkor och hantering av arv.

Djuprengöring och specialbehandling

Dödsbon kan kräva djuprengöring och specialbehandling, särskilt i områden som kan ha blivit försummade. Vårt team är utrustat med miljövänliga rengöringsmedel och de senaste teknikerna för att säkerställa att varje hörn av hemmet är omsorgsfullt rengjort.

Välj rätt städföretag

När du väljer ett städbolag för flyttstädning av ett dödsbo, se till att de har erfarenhet och förståelse för den känslighet som krävs. Stockholms Allstäd står till tjänst med expertis, respekt och anpassningsbara lösningar för att möta dina specifika behov.


Rutavdrag vid flyttstädning av dödsbo

Rutavdrag för flyttstädning av ett dödsbo i Sverige innebär att du kan få skattereduktion för kostnaden för flyttstädning i samband med dödsfall. För att kunna utnyttja rutavdraget för flyttstädning måste vissa villkor vara uppfyllda, till exempel att tjänsten utförs i Sverige och att den som betalar för tjänsten har rätt till skattereduktioner. Det är också viktigt att tjänsteföretaget som utför flyttstädningen är godkänt för F-skatt och att de rapporterar in sina uppgifter till Skatteverket.

Fråga oss på Stockholms Allstäd så hjälper vi dig!

När flyttstädningen är slutförd

När städningen är slutförd kan det fortfarande finnas saker att ta hand om, som att distribuera kvarvarande tillhörigheter eller sälja fastigheten. 

Hantering av flyttstädning av Dödsbo

Hantering av ett dödsbo kräver en särskild hänsyn och känslighet. Vårt team är utbildat att hantera dessa situationer med största respekt för avlidnes tillhörigheter och minne. Vi erbjuder en komplett städtjänst som täcker alla aspekter av flyttstädningen, inklusive:

  • Rengöring av alla ytor och utrymmen
  • Fönsterputs
  • Avfallshantering och sortering
  • Djuprengöring där det behövs

Varför välja Stockholms Allstäd för flyttstädning?

Respektfull hantering: Vi förstår vikten av att hantera dödsbon med största respekt och omsorg.
Erfarenhet: Med år av erfarenhet i branschen, har vi den kunskap och expertis som krävs för att hantera även de mest känsliga uppdragen.
Flexibilitet: Vi anpassar våra tjänster efter dina specifika behov och önskemål.
Miljömedvetenhet: Vi använder miljövänliga rengöringsmedel och metoder för att skydda både miljön och dina nära och käras tillhörigheter.

Boka flyttstädning av dödsbo - Kontakta Oss

Om du behöver hjälp med flyttstädning i Stockholm av ett dödsbo, tveka inte att kontakta oss. Vi erbjuder en kostnadsfri konsultation för att diskutera dina behov och hur vi bäst kan assistera dig under denna svåra tid.

0
Feed

Adress

Jenny Linds gata 10

129 52 Hägersten
Hitta hit

Viktig information angående GDPR: Den nya lagen trädde i kraft 25/5-18 och här följer därför info. Viktigt att veta är att Stockholms Allstäd AB aldrig delar eller säljer några kunduppgifter till tredje part. Vissa uppgifter sparas pga fakturering eller offerering, beroende på vilken typ av UPPDRAG som är aktuell. Meddela om du som kund önskar att dina uppgifter tas bort eller om du inte önskar något utskick från Stockholms Allstäd AB.