I takt med att medvetenheten kring miljö och hållbarhet ökar, väcks också frågor om klimatsmart kontorsstädning. Går det verkligen att klimatanpassa en kontorsstädning i Stockholm? Om ja – på vilket sätt och med vilka slags åtgärder? 

Att som företag i Stockholm ha regelbunden kontorsstädning är viktigt ur såväl hygiensynpunkt och för de anställdas välmående, som för företagets rykte och anseende. Men att städningen sker på bekostnad av natur och miljö känns inte speciellt modernt längre, eller hur?

Starka rengöringsmedel som förvisso är väldigt effektiva, men som också innehåller en hel del skadliga och miljöförstörande kemikalier är inte längre populära att använda under vare sig städning av kontor eller andra utrymmen. Allt fler efterfrågar miljövänliga och mer skonsamma alternativ – dock med krav på ett lika rent och hygieniskt resultat förstås. 

Så är det då möjligt att klimatanpassa en kontorsstädning i Stockholm och ändå få skinande rena ytor? Vilka förändringar kan man göra som är både direkt och indirekt kopplade till städning?

Enkla tips för att klimatanpassa kontorsstädningar i Stockholm

Det finns flera olika sätt att göra en kontorsstädning i Stockholm – och städning överlag – mer klimatsmart och mer hållbar. Som professionell städfirma med många uppdrag inom kontorsstädning i stan, är det här något som vi på Stockholms Allstäd prioriterar högt. För oss är det viktigt att, tillsammans med våra kunder, bidra med det vi kan inom den bransch vi är verksamma inom. 

Lyckligtvis är många av de förändringar som gör störst skillnad också väldigt enkla att genomföra. Framförallt handlar det om att:

  • Byta ut starka rengöringsmedel mot miljömärkta produkter
  • Dammsuga ytor före våttorkning (damm innehåller många kemikalier som hamnar i vattnet om det sköljs ned i avloppet)
  • Använda sparsamt med vatten
  • Vara noggrann med källsortering 

Ovanstående är simpla anpassningar som alla arbetsplatser kan göra utan någon större ansträngning. 

Har ni en städfirma som ombesörjer kontorsstädningen är det viktigt att ha en tydlig dialog om vilka miljömässiga riktlinjer som gäller på ert företag och hur dessa måste tas hänsyn till i städningen. Oftast blir detta inget problem eftersom mer eller mindre alla seriösa städfirmor numera också har strikta policys vad gäller miljö och hållbarhet.

Ta det ett steg längre med koldioxidneutral kontorsstädning

Att byta ut rengöringsprodukter och använda sparsamt med vatten vid kontorsstädning är effektiva förändringar som gör stor skillnad och som bidrar till mer klimatsmart rengöring. Nästa steg är att sikta på koldioxidneutral kontorsstädning – vilket innebär att kontorsstädningen inte bidrar till några utsläpp av just koldioxid. 

För att åstadkomma detta behöver man bland annat titta på vilka transportmedel företagets städfirma använder sig av, men även hur leverantörerna av städprodukter jobbar med utsläppsfrågor. Koldioxidneutral kontorsstädning i Stockholm är mer utmanande då man måste titta på både direkta och indirekta faktorer – men det är ett arbete som lönar sig för både nutida och kommande generationer. 

Har ni klimatsmart kontorsstädning på ert företag – eller är ni intresserade av att övergå till det?

Hör av er till oss på Stockholms Allstäd så berättar vi mer om hur vi jobbar med att miljöanpassa våra städrutiner. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAQ

Hur bokar man en kontorsstädning i Stockholm?

Det gör ni enklast genom att skicka in en kontaktförfrågan via vår hemsida.

Tar en klimatanpassad kontorsstädning längre tid?

Nej, tidsmässigt blir det ingen skillnad. Det går lika snabbt och effektivt att städa på ett klimatsmart sätt. 

Vilken typ av rengöringsmedel använder Stockholms Allstäd?

På Stockholms Allstäd använder vi uteslutande rengöringsmedel som är Svanenmärkta.